ASESOR

vl. Rahela Jurković

Završno izvješće projekta “Football and refugees: cultural anthropology of the Balkan corridor (2015 – 2019)

Ostale novosti

Izbor u znanstveno zvanje

Dr. sc. Rahela Jurković izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija