Poslovno savjetovanje i upravljanje

TKO SMO?

ASESOR je poduzeće koje pruža usluge poslovnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem. Specijalizirani smo za pisanje projekata koji se prijavljuju na natječaje financirane javnim i drugim sredstvima; istražujemo tržišta i izrađujemo poslovne analize raznih sektora te pišemo poslovne planove.
ASESOR surađuje s većim brojem suradnika koji pokrivaju raznolika društveno-ekonomska područja. Smatramo da se samo suradnjom i nadogradnjom znanja i vještina više osoba postižu trajni poslovni rezultati.

SAZNAJTE VIŠE!