ASESOR

vl. Rahela Jurković

OSTALE AKTIVNOSTI I RADOVI

Asesor savjetuje i piše projektne prijedloge i studije za razne vrste naručitelja (poduzeća, organizacije, institucije). Imena naručitelja se, zbog poslovne diskrecije, ovdje ne navode.

Istraživanja u okviru znanstvenih projekata

2023. Program zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara: Požega, Običaj Grgurevo i vinogradarstvo požeškog kraja za istraživanje, dokumentiranje i izradu publikacije, financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija.

2023. Program zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara: Pašman, Tradicijski godišnji običaj neviska koleda za dokumentiranje i istraživanje, financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija.

Od 2020. do 2023. Rahela Jurković provodila je znanstvena istraživanja na otoku Pašmanu čiji je rezultat knjiga „Otoče moj lipi“, tiskana u svibnju 2023. uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

2022. Program zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara: Požega, Grgurevo i tradicijsko vinogradarstvo požeškog kraja za istraživanje i dokumentiranje, financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija i Grada Požege (uspješno završen).

2022. Program zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara: Neviđane, Neviska koleda za istraživanje, dokumentiranje i promociju, financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija (uspješno završen).

2021. Program zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara: Požega, Grgurevo i tradicijsko vinogradarstvo požeškog kraja za istraživanje i dokumentiranje, financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija i Grada Požege (uspješno završen).

2020. Program zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara – Požega, Grgurevo i tradicijsko vinogradarstvo požeškog kraja za istraživanje, promociju i edukaciju, financiran sredstvima Ministarstva kulture i Grada Požege (uspješno završen).

2019. Program zaštite Požega, Grgurevo i tradicijsko vinogradarstvo požeškog kraja – za istraživanje, očuvanje, prenošenje i prezentaciju i izradu publikacije, financiran sredstvima Ministarstva kulture i Grada Požege (uspješno završen).

Od  2019. do 2022. dr. sc. Rahela Jurković bila je suradnica na znanstvenom projektu Sport, diskriminacija i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije voditelja prof. dr. sc. Gorana Pavela Šanteka (Filozofski fakultet u Zagrebu), financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanosti. U okviru projekta istraživala je kriket na Visu i u Zagrebu, boćanje na dalmatinskim otocima, kao i nogomet u Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske.

Od 2019. do 2020. dr. sc. Jurković bila je voditeljica i glavna istraživačica znanstvenog projekta Football and refugees: cultural anthropology of the Balkan corridor (2015-2019) koji je financiran u okviru UEFA-inog Research Grant Programme-a. To je bio prvi i do sada jedini projekt koji je neki znanstvenik iz Hrvatske provodio u okviru tog programa istraživanja koji financira UEFA (Unija europskih nogometnih saveza). Te je godine dr. sc. Rahela Jurković bila ne samo prva znanstvenica iz Hrvatske koja je putem natječaja ostvarila pravo na UEFA-inu stipendiju, već je bila i prva znanstvenica iz šireg područja jugoistočne Europe koja je ostvarila to pravo. Terenska istraživanja u okviru tog projekta uspješno je provela u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Grčkoj, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, istražujući odnos nogometa i izbjeglica.

Objavljene publikacije manjeg opsega

2023. Rahela Jurković: Tradicijski godišnji običaj neviska koleda, Zagreb: Asesor. Elektroničko izdanje, ISBN: 978-953-48711-4-0. E-knjiga je izdana uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

2021. Rahela Jurković: Neviska koleda, Zagreb: Asesor. ISBN: 978-953-48711-0-2. Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva kulture i medija. 

2019. Rahela Jurković (urednica): Požega, Grgurevo i tradicijsko vinogradarstvo požeškog kraja, Asesor. ISBN: 978-953-48711-2-6. 

 

Objavljeni prikazi knjiga

2021. Rahela Jurković: „Jadranka Dorđević Crnobrnja: Nismo prekidali s Gorom. Etnicitet, zajednica i transmigracije Goranaca u Beogradu“, Studia ethnologica Croatica 33: 309-312.

2020. Rahela Jurković: „Klementina Batina: Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici“, Studia ethnologica Croatica 33: 342-344.

2015. Rahela Jurković: „Johan Leman, Stef Janssens: Human Trafficking and Migrant Smuggling in Southeast Europe and Russia: Learning Criminal Entrepreneurship and Traditional Culture“, Migracijske i etničke teme 31(3): 429-435.

asesor ostale aktovnosti
asesor ostale aktivnosti