ASESOR

vl. Rahela Jurković

O Pašmanu u Hrvatskoj reviji Matice hrvatske 1/2024.

U 1. broju Hrvatske revije Matice hrvatske za 2024. objavljen je esej dr. sc. Rahele Jurković “O otoku Pašmanu i njegovoj kulturnoj baštini”.

 

Ostale novosti