ASESOR

vl. Rahela Jurković

NOVOSTI

Asesor Rahela Jurković

dr. sc. Rahela Jurković

Prikaz knjige “Otoče moj lipi” u SEC-u

Krajem prosinca 2023. u vol. 35 (br. 1) znanstvenog časopisa Studia ethnologica Croatica (SEC) izašao je prikaz dr. sc. Marte Račić knjige „’Otoče moj lipi’“. Objavljen je na mrežnoj stranici: https://hrcak.srce.hr/file/451656 .

VIŠE... »

Prikaz knjige “‘Otoče moj lipi'” u Novom listu

U Novom listu je 24. rujna 2023. objavljen prikaz knjige “‘Otoče moj lipi’”. Autor prikaza je Marinko Krmpotić. Poveznica na mrežnu stranicu: https://www.novilist.hr/ostalo/kultura/ljubavno-pismo-pasmanu-knjiga-rahele-jurkovic-mozaik-je-mirisa-okusa-i-boja-mediteranskog-raja/   »OTOČE MOJ LIPI«   Ljubavno pismo Pašmanu: Knjiga Rahele Jurković mozaik

VIŠE... »

Predavanja o Dragutinu Lermanu u Požegi

Asesor je bio suorganizator javnog predavanja “Život i baština Dragutina Lermana” koje je održao mag. hist. Zdeslav Španiček u Požeškoj kući 28. kolovoza 2023. . Događanje je organizirano u suradnji s Gradom Požega, Gradskim muzejom

VIŠE... »