ASESOR

vl. Rahela Jurković

2021. Integracija azilanata u hrvatsko društvo: kulturnoantropološka studija, Asesor, Zagreb. 238 str. ISBN: 978-953-48711-1-9.

„Knjiga predstavlja prvo sustavno istraživanje integracije azilanata u hrvatsko društvo. Iako primarno etnološki i kulturnoantropološki, korišten je i interdisciplinarni pristup. Na temelju intervjua i uvida u proživljena iskustva, knjiga donosi detaljan uvid  kako se azilanti integriraju u hrvatsko društvo, kako se zakoni koji se odnose na integraciju provode u praksi, te kako pojedine organizacije ili kolektivi sudjeluju u procesima integracije. Značaj djela je i taj što ne obrađuje pojedine segmente integracije, već daje sveobuhvatni i široki uvid u sva područja integracije te nastoji pružiti jasnu sliku integracije iz perspektive osoba kojima je Republika Hrvatska pružila međunarodnu zaštitu. »

dr. sc. Marijeta Rajković Iveta (izvadak iz recenzije)

asesor integracija azilanata

2021. Sport i migranti u Hrvatskoj: kulturnoantropološka studija integracije izbjeglica, FF press, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. 99 str. ISBN: 978-953-175-834-5; ISBN e-knjige (2023.): 978-953-379-088-6.

„Riječ je o vrlo vrijednoj knjizi koja ima značajan znanstveni doprinos za razumijevanje uloge sporta u integraciji imigranata u novo društvo i kulturu kao i za unapređenje postojećih znanstvenih spoznaja o sportu i njegovim implikacijama za hrvatsko društvo. Sport u Hrvatskoj već desetljećima ima veliki društveni značaj, posebice nogomet. Usprkos tome domaća sociologija i etnologija nemaju dovoljno afirmiran i razvijen niz međunarodno relevantnih subdisciplina koje se na sustavan način bave ovim temama. Autorica upravo ovom knjigom daje značajan doprinos znanstvenoj obradi tematike i ujedno lokalnom uspostavljanju i daljnjem razvoju subdisciplina vezanih za sporta i imigraciju.“

dr. sc. Marko Mustapić (izvadak iz recenzije)

Knjiga je dostupna u otvorenom pristupu na mrežnoj stranici: https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/157

asesor sport i migranti

2023. „Otoče moj lipi“, Asesor, Zagreb. 270 str. ISBN: 978-953-48711-3-3.

„Knjiga ‘Otoče moj lipi’ iznimno je vrijedan doprinos istraživanjima otočnih zajednica u Hrvatskoj na području humanističkih i društvenih znanosti. Vrlo mali broj sustavno provedenih etnografskih terenskih istraživanja koja su rezultirala sveobuhvatnim pogledom na jedan otok, na ovaj način obogaćen je jedinstvenom studijom o otoku Pašmanu nastalom od 2019. do 2022. godine. U okviru očuvanja tradicijske kulturne baštine, knjiga donosi empirijske uvide koji su važan doprinos tom području u etnologiji i kulturnoj antropologiji te drugim znanstvenim disciplinama, kao i poticaj za daljnja istraživanja tradicijske kulture i svakodnevnog života otočnih zajednica i istočnog dijela Jadrana općenito tijekom 20. stoljeća.“

dr. sc. Mirela Hrovatin, doc. (izvadak iz recenzije)

asesor otoče moj lipi