ASESOR

vl. Rahela Jurković

Izlaganje o Grgurevu, 8. ožujka 2024. u 18:00 sati – najava i poziv

Ostale novosti

Izbor u znanstveno zvanje

Dr. sc. Rahela Jurković izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija