ASESOR

vl. Rahela Jurković

Izlaganje dr. sc. Jurković na međunarodnoj konferenciji u Maškovića hanu

U Maškovića hanu u Vrani (kraj Pakoštana), na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Tracing the Ottoman Legacy in Croatia and South East Europe: Challenges, States, Perspectives“, dr. sc. Rahela Jurković održala je 20. 10. 2023. predavanje „Običaj Grgureva u Požegi i poveznice s osmanskim nasljeđem“.

Ostale novosti