ASESOR

vl. Rahela Jurković

Izbor u znanstveno zvanje

Dr. sc. Rahela Jurković izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija. Odluku o izboru donio je Matični odbor za područje humanističkih znanosti – polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, na 16. sjednici održanoj 20. studenog 2020., a sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju RH.

Ostale novosti