ASESOR

vl. Rahela Jurković

Iz tiska izašla knjiga “Integracija azilanata u hrvatsko društvo: kulturnoantropološka studija”

Knjiga dr. sc. Rahele Jurković “Integracija azilanata u hrvatsko društvo: kulturnoantropološka studija” izašla je iz tiska. Iz recenzija izdavajamo:

“Knjiga je iznimno relevantna budući da je suvremeno useljavanje izbjeglica i tražitelja azila u države Europske unije, pa tako i Hrvatsku, danas jedno od ključnih društvenih pitanja, posebno kada je riječ o njihovoj integraciji. Djelo je prvo sustavno istraživanje integracije osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo. Osim po temi, aktualno je i recentno po teorijskim i metodološkim pristupima. Temeljena na empirijskim kulturnoantropološkim kvalitativnim istraživanjima, knjiga predstavlja izuzetan doprinos, ne samo etnologiji i kulturnoj antropologiji već i brojnim srodnim društveno-humanističkim znanostima te doprinosi novorastućem korpusu istraživanja iz područja izbjegličkih, migracijskih i integracijskih studija. ” – dr. sc. Jadranka Grbić.

“Na temelju intervjua i uvida u proživljena iskustva, knjiga donosi detaljan uvid  kako se azilanti integriraju u hrvatsko društvo, kako se zakoni koji se odnose na integraciju provode u praksi, te kako pojedine organizacije ili kolektivi sudjeluju u procesima integracije. Djelo donosi nove znanstvene spoznaje u pogledu teorijskog i metodološkog doprinosa, a posebice empirijskih saznanja. Iako je ova tema sve zastupljenija u europskim znanstvenim krugovima, nema dovoljno radova koji je sustavno obrađuju na prostoru jugoistočne Europe, a posebice Republike Hrvatske” – dr. sc. Marijeta Rajković Iveta.

Knjiga se može naručiti slanjem emaila na: info@asesor.hr.

Ostale novosti

Izbor u znanstveno zvanje

Dr. sc. Rahela Jurković izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija